Tjänster

320px-009_Gorch_Fock_1933_Ruder_Maschinentelegraf

En HR-chef ser till att företaget går i rätt riktning. Foto: ”009 Gorch Fock 1933 Ruder Maschinentelegraf” by Sven Woltermediaeclipse.de/photoOwn work. Licensed under CC-BY-SA-3.0-de via Wikimedia Commons.

Sankt Erik HR vänder sig i första hand till mindre och medelstora företag som idag saknar en egen HR-chef men har behov av hjälp med alla de frågor som kan uppstå. Med ett kvarts sekels erfarenhet från personalhantering inom näringslivet så är kunskapen stor inom allt från medarbetarsamtal till rekrytering.

Vi erbjuder en ständigt uppdaterad HR-Chef som är van att se till verksamhetens bästa gällande medarbetarskap och lönsamhet, där det ständiga målet är att uppvisa ett tydligt ledarskap.

Att visa respekt för individen och bemöta människor med empati är en självklarhet för oss.

Företaget utgår ifrån Skara och uppdrag tas huvudsakligen inom det lokala närområdet i Västra Götaland. Projekt i andra delar av landet kan också diskuteras.

Skräddarsydda paket

Alla företag har unika behov och Sankt Erik HR anpassar sig efter vad din verksamhet behöver hjälp med för tillfället. Vi arbetar för att hjälpa er att finna den bästa lösningen gällande såväl lång- som kortsiktiga frågor. Tillsammans med kunderna skapar vi mänskligare organisationer och lönsamma företag.

Ni abonnerar på ett antal timmar per månad eller så köper ni enstaka timmar vid tillfälligt behov.

Självfallet går det också bra att anlita Sankt Eriks HR under ordinarie HR-chefs sjukdom eller annan lite längre frånvaro.

Tjänster i Sankt Eriks HR:s Basutbud:

 • Samordning av rekryteringsprocesser av chefer & specialister.
 • Arbetsrättslig rådgivning och konsulterande förhandlingsstöd.
 • Utarbetning/uppdatering av befattningsbeskrivningar i samverkan med företag.
 • Genomförande av medarbetarsamtal.
 • Kompetensutvecklingsstöd från teori till praktik.
 • Handledning av chef gällande lönesättningsfrågor och lönesamtal.
 • Analys av utbildningsplanens innehåll och affärsnytta genom uppföljning och dialog med chef.
 • Utformande av policys, strategier och målformuleringar.
 • Förenkling av rutiner. Framtagande av checklistor samt skapande av personal-/chefshandbok.
 • Ledarutveckling i det dagliga arbetet genom stöd och handledning. Komplettering kan ske genom utbildningsdagar utifrån ert behov. Det finns möjlighet att genomföra utbildningen efter ordinarie arbetstid.
 • Förändringsledning och stöd till chefer vid omstrukturering av organisationer.
 • Projektledning i samband med utvecklings- eller omställningsprojekt.

Vad som ska ingå i respektive kunds basutbud bestäms ihop med konsulten innan uppdraget påbörjas.

Prissättning och offert

Olika prissättning praktiseras beroende av vilket uppdrag som beställs. Offert lämnas alltid innan uppdrag påbörjas.

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret på hemsidan, så kontaktar vi dig för närmare information per telefon och genom ett personligt möte.